بزودی بروزرسانی می شود


نام شرکت : آذر پليمر صدرا
غرفه در نمایشگاه :
شماره ثبت :
تاریخ تاسیس :
رزومه کاری : ...
تعداد پرسنل :
نام مدیر عامل : خانم مناجاتي سحر خيز
تلفن ها : 42379 , 88192146 , . , .

 زمینه فعالیت های شرکت